Kommende programpunkter

29. januar 2021 kl 19:00

Aflyst: Tro - med hånd og hjerte og, om nødvendigt, brug ord. En aften om diakoni

v. Margit Ahlefeldt-Simonsen, Diakonikonsulent, Indre Mission


01. - 05. februar 2021

Bibelgrupper i online


09. februar 2021 kl 19:00

Vær modig og stærk. Joshva 1,9. Om at stride troens strid

v. Finn Najbjerg, Missionær, Vinderslev


15. - 19. februar 2021

Vinterferie


23. februar 2021 kl 19:00

Det kristne menneskesyn og Guds gode vejledning

v. Vibeke Sode Hjorth, Leder på www.adamogeva.dk


05. marts 2021 kl 19:00

Hvor ser vi Guds storhed?

v. Jørgen Knudsen, Sømandsmissionær


Se flere programpunkter
Søg i programmer
Online bedemøde (1)
I bedeugen 2021 bliver der arrangeret fire online bedemøder: Mandag d. 11., tirsdag d. 12. og torsdag d. 14. kl. 19:00 samt søndag d. 17. januar kl. 13. På siden her vil der komme links til Zoom, hvor møderne vil foregå.
Grundet Corona-situationen vil denne mulighed være et supplement til de lokale aktiviteter. Det er tiltænkt dem, som enten ikke har mulighed for eller er utrygge ved at møde fysisk op, eller hvis der ikke er noget lokalt program, af den ene eller anden årsag. Bedemøderne er selvfølgelig åbent for alle, som har lyst til at være med i vores online bøns-fællesskab.
Møderne vil vare ca. 45 minutter og indeholde en refleksion over den pågældende dags emne, samt mulighed for at bede sammen i mindre grupper.

Velkommen i Stjær/Galten Indre Mission

Indre Mission er en landsdækkende folkekirkelig forening, som blev stiftet i 1861 af præster og lægfolk.
Foreningens vision er, at budskabet om kristendommens hovedperson, Jesus Kristus, skal spredes over alt i det danske samfund og til alle aldersgrupper.

Stjær / Galten Indre Mission er en underafdeling af Indre Mission på landsplan.

Du kan læse mere under punktet OM OS